Energy-wise

Energy-wise

Energie management Een burnout, dat overkomt eigenlijk alleen lieve, betrokken mensen. Degenen die zich verantwoordelijk voelen. Voor hun werk, maar ook voor het welzijn van anderen. En soms krijgt het welzijn van anderen voorrang boven je eigen welzijn. Soms is het...
zen en aandacht

zen en aandacht

Een Zen-leerling vraagt aan zijn leraar: ‘Hoe komt het dat de Westerse mens zo moe is? Komt het omdat ze meer werken dan wij? Omdat ze een moeilijker leven hebben dan wij? Omdat ze het minder goed hebben dan wij?’ ‘Neen’, zegt de meester, ‘ze hebben het niet...
Ruimte innemen

Ruimte innemen

Ruimte maken voor jezelf, wat is dat? Kan jij ruimte maken voor jezelf? Durf jij helemaal jezelf zijn of houd je je in voor een ander? Kan je heel goed een ander ruimte geven, maar neem je je eigen ruimte niet in? Ken je jezelf? Vertrouw je jezelf? Durf je je ware ik...
Vrije keus

Vrije keus

Free Choice Vrije keuze gaat niet zozeer over dat je zelf altijd mag bepalen wat je doet – hoewel dat natuurlijk in ons land ook zeker wel kan! – maar over hoe we onszelf beperken door de gedachten die we hebben. De gedachten die we hebben komen voort uit...