Algemene voorwaarden Yoga Spot

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: 50% van de prijs van Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakanties, dit geldt als aanbetaling voor deelname aan de Workshops, Cursussen, Trainingen, Weekenden, Retreats en Vakanties.

1.2 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yoga Spot georganiseerde Workshops, Cursussen, Trainingen, Weekenden, Retreats en Vakanties.

1.3 Abonnement: een doorlopende overeenkomst tussen Yoga Spot en Klant met een minimale looptijd van 3 maanden. Het abonnementsgeld wordt maandelijks per automatische incasso door Yoga Spot afgeschreven van de bankrekening van de Klant, welke hier een machtiging voor geeft.

1.4 Algemene Voorwaarden: deze door Yoga Spot gehanteerde algemene voorwaarden, zoals die hier zijn gepubliceerd.

1.5 Deelnemer: degene die deelneemt c.q. wenst deel te nemen aan een door Yoga Spot georganiseerde Workshop, Cursus, Training, Weekend, Retreat of Vakantie.

1.6 Losse Les: een éénmalige door een Klant te betalen en te volgen yoga les bij Yoga Spot, anders dan op basis van een Leskaart of serie Proeflessen.

1.7 Klant: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Spot, een Massage ontvangt of wenst te ontvangen bij Yoga Spot of een Individueel Consult boekt bij Yoga Spot.

1.8 Massage: door een masseur te geven behandeling, waarvoor de Klant van tevoren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.5

1.9 Prijs: de totale prijs van een Leskaart, Massage, Coaching of van Workshops, Weekenden en Vakanties, inclusief de Aanbetaling.

1.10 Privéles: een privé yogales bij Yoga Spot, waarvoor de Klant van te voren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.4.

1.11 Privé 5 Lessenkaart:  kaart voor 5 privélessen, zoals bedoeld in artikel 3.4.

1.12 Workshops, Cursussen, Trainingen, Weekenden, Retreats en Vakanties: door Yoga Spot georganiseerde evenementen.

1.13 Workshops, Cursussen, Trainingen, Weekenden, Retreats en Vakanties Deelnemer: degene die door Yoga Spot georganiseerde Workshops, Cursussen, Trainingen, Weekenden, Retreats en Vakantiesvolgt c.q. wenst te volgen.

1.14 Website: de website van Yoga Spot: www.yogaspot.nl

1.15 Workshop: een bij Yoga Spot te geven of gegeven workshop.

1.16 Yoga Spot Leskaart: een 3, 5 of 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.17 Yoga Spot: Yoga Spot VoF is gevestigd Laan der Hesperiden 142, 1076DX  te Amsterdam, en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61985449.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Yoga Spot Leskaart, de Privé 5 Lessenkaart, Abonnementen en Losse en Privélessen van en bij Yoga Spot, alsmede op het overige aanbod van Yoga Spot. Door deelname verklaart de Klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yoga Spot kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Yoga Spot zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in de nieuwsbrief aankondigen.

3. Yoga Spot Leskaart, Privé 5 Lessenkaart, Abonnementen en Prijzen

3.1 Klanten kunnen yoga lessen volgen op basis van een Losse Les, Yoga Spot Leskaart of Abonnement.

3.2 Een Losse Les, Leskaart of Abonnement is geldig op het moment dat Yoga Spot de verschuldigde betaling van de Klant heeft ontvangen.

3.3 Yoga Spot geeft de volgende producten uit, ter keuze van de Klant:

Yoga Spot losse les
Deze kaart geeft recht op 1 les.

Yoga Spot Proefabonnement
Deze kaart geeft recht op 3 proeflessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe klanten. De lessen dienen binnen 2 weken gebruikt te worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor het Yoga Spot proefabonnement.

Yoga Spot leskaart 5 lessen 2 maanden
Deze kaart geeft recht op 5 lessen die binnen 3 maanden gebruikt moeten worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Yoga Spot Leskaart.

Yoga Spot leskaart 10 lessen 2 maanden
Deze kaart geeft recht op 10 lessen die binnen 2 maanden gebruikt moeten worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Yoga Spot Leskaart.

Yoga Spot leskaart 10 lessen 4 maanden
Deze kaart geeft recht op 10 lessen die binnen 4 maanden gebruikt moeten worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Yoga Spot Leskaart.

Yoga Spot 3 maanden abonnement
Dit abonnement geeft recht op toegang tot maximaal 15 lessen gedurende de lopende kalendermaand. Voor lessen boven de 15e les wordt 5 euro per les aanvullend in rekening gebracht. Het abonnement kent een looptijd van minimaal 3 volledige kalendermaanden en is daarna per de 1e van elke kalendermaand opzegbaar. Dat betekent dat indien de Klant op bijvoorbeeld 4 juni zijn Abonnement opzegt, het Abonnement nog t/m 30 juni loopt en dus in rekening wordt gebracht. Annuleert de Klant zijn Abonnement op 27 juni, dan loopt het Abonnement tevens t/m 30 juni. Zonder opzegging gaat het abonnement daarna opnieuw in voor de volgende drie maanden maar is per 1e van de volgende kalendermaand opzegbaar. Het abonnement kan slechts tussentijds worden gepauzeerd volgens hetgeen vermeld staat in artikel 8.

Yoga Spot 6 maanden abonnement
Dit abonnement geeft recht op toegang tot maximaal 15 lessen gedurende de lopende kalendermaand. Voor lessen boven de 15e les wordt 5 euro per les aanvullend in rekening gebracht. Het 6 maanden abonnement kent een looptijd van minimaal 6 volledige kalendermaanden en is na 6 maanden opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Zonder opzegging gaat het abonnement daarna opnieuw in voor het volgende halfjaar. Het abonnement kan slechts tussentijds worden gepauzeerd volgens hetgeen vermeld staat in artikel 8.

3.4 Voor het volgen van privé yoga lessen biedt Yoga Spot losse Privélessen aan, en de Privé 5 lessenkaart.
Een losse privé les duurt 60 of 90 minuten. De Privé 5 lessenkaart 60’ geeft recht op het volgen van 5 privé lessen van 60 minuten, en de Privé 5 lessenkaart 90’ geeft recht op het volgen van 5 Privélessen van 90 minuten bij Yoga Spot. De kaart is één jaar geldig. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Privé 5 lessenkaart.

3.5 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Klant zich te melden bij de receptie van Yoga Spot, ongeacht of dit een Proefles, Losse Les of een abonnementles betreft. De Klant schrijft haar naam in het daarvoor bestemde schrift voor Yogalessen zodat de medewerker van Yoga Spot de inschrijving en betaling voor de betreffende yoga les kan controleren. Voor een Privé Les, een Massage of een Consult dient de Klant zijn aanwezigheid kenbaar te maken bij de medewerker van Yoga Spot.

3.6 De geldende prijzen voor Losse Lessen, de Yoga Spot Leskaart, Abonnementen, Coaching en Massages staan vermeld op de website en zijn in te zien bij de receptie van Yoga Spot.

3.7 De Yoga Spot leskaarten en Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een ‘Losse Les’ en een Privéles of Massage kan wel worden overgedragen.

3.8 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van zeven kalenderdagen na aanschaf van een Yoga Spot Leskaart of Abonnement, heeft de Klant de mogelijkheid om de aankoop of de overeenkomst
kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment
dat de Klant eerder dan binnen deze zeven kalenderdagen gebruik maakt van de aangeschafte Leskaart of het Abonnement. Voor
overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website
van Yoga Spot) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Er wordt een bedrag van €5 administratiekosten in rekening gebracht.

3.9 Uitzondering op herroepingsrecht.
Bij inschrijvingen binnen veertien dagen vóór aanvang van een workshop, cursus, retreat, opleiding of training geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze vervalt echter op het moment dat de eerste cursus-, workshop-, retreat-, opleiding- of trainingsdag heeft plaatsgevonden en de Klant eraan heeft deelgenomen. Vanaf dat moment zijn de reguliere annuleringsvoorwaarden van kracht.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Proefles, Losse Les, Yoga Spot Leskaart of Abonnement moet voorafgaand aan de te volgen yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via IDeal of CreditCard in het reserveringssysteem, per bankoverschrijving of via PIN-betaling in de yogastudio. Privé Lessen, Massages en Consulten worden direct na afloop van de massage of het consult per PIN betaald.

4.2 Yoga Spot behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Leskaarten, Abonnementen, Massages en Consulten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vermeld op het informatiebord bij de receptie en op de website.

5. Reserveren van yoga lessen
5.1 Voor de yoga lessen bij Yoga Spot kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde yoga les kan online kosteloos worden geannuleerd tot 4-uur voor aanvang van de les.
Annuleringen die korter dan 4-uur van tevoren gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het krediet van de toepasselijke Yoga Spot Leskaart worden afgeschreven. Indien niet voldoende krediet op de  toepasselijke Yoga Spot Leskaart staat, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan Yoga Spot.

5.2 Abonnementhouders verliezen bij niet-tijdige annulering het recht op één van hun 15 lessen wanneer zij een les reserveren maar niet volgen. Dit wordt ‘no show’ genoemd. Als het een les betreft die buiten de 15 lessen op het abonnement valt, wordt een bedrag van €5 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht wanneer de Klant zich niet (tijdig) afmeldt voor de les.

6. Huisregels
6.1 Alle Klanten moeten altijd de volgende huisregels van Yoga Spot volgen:
– Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
– Draag schone en fris ruikende yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
– Wij adviseren 2 uur voor de yoga les of massage niet te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
– Geen schoenen dragen in de yoga zalen.
– Geen glazen/glaswerk meenemen in de yoga zalen.
– Yoga Spot stelt yoga matten en andere materialen ter beschikking voor gebruik tijdens de yoga les. De yoga mat en materialen dienen na gebruik schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Klant die ervan gebruik heeft gemaakt.
– Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Klanten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga zalen en in de andere ruimten zachtjes te praten.
– De (lichamelijke) integriteit van Klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt door Yoga Spot niet getolereerd.

6.2 Yoga Spot behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Yoga Spot te ontzeggen en de Leskaart of het Abonnement van de betreffende Klant te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde Lesgelden.

7. Lesrooster
7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Yoga Spot behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief, vermeld op de Website en/of per e-mail.

7.2 Yoga Spot behoudt zich het recht om een geplande yoga les te annuleren indien er als gevolg van overmacht geen geschikte docent beschikbaar is om de les te doceren. In dat geval wordt de les niet van de Leskaart afgeschreven. In geval van een abonnement vindt geen compensatie plaats.

7.3 Yoga Spot behoudt zich het recht om de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. Dit wordt aan de ingeschreven Deelnemers per email gecommuniceerd. Indien een vervangende docent de les doceert, vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

7.4 Yoga Spot behoudt zich het recht om de op het lesrooster genoemde yogales te annuleren als er minder dan drie aanmeldingen zijn. Dit wordt aan de ingeschreven Deelnemers telefonisch, per sms, whatsapp en/of per email gecommuniceerd. In dit geval wordt de les niet van de Leskaart afgeschreven.

7.5 Yoga Spot behoudt zich het recht voor om het type les op het lesrooster te wijzigen. Dit zal vooraf aangekondigd worden door middel van de nieuwsbrief, een email aan de reguliere klanten van het betreffende lesmoment en zal zichtbaar zijn in het online rooster.

7.6 Yoga Spot is 7 dagen per week geopend, maar behoudt zich het recht voor om bij evenementen in de directe omgeving, op feestdagen en tijdens schoolvakanties te sluiten of een gewijzigd lesrooster aan te bieden. Dit zal vooraf aangekondigd worden in de nieuwsbrief en zichtbaar zijn in het rooster op de website.

8. Bepalingen Leskaart en Opschorting Leskaart
8.1 De Klant kan er altijd voor kiezen om geen gebruik te maken van zijn Leskaart of Abonnement. Er vindt geen restitutie van Lesgelden plaats, behoudens het bepaalde in artikel 8.2.

8.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure of zwangerschap kan de Klant zijn Leskaart of Abonnement voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet vooraf schriftelijk worden ingediend bij Yoga Spot en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@yogaspot.nl. De Leskaart wordt opgeschort vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen, een Abonnement zal per de eerste dag van de volgende kalendermaand worden opgeschort.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Yoga Spot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, blessures of schade verband houdende met het volgen van yoga of pilates, massages of consulten bij Yoga Spot.

9.2 Yoga Spot kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Klant. Gevonden voorwerpen zijn terug te vinden in de bakken onderin de kast in de dames- of heren kleedkamer.

9.3 Yoga Spot werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en masseurs, en zorgt altijd voor yoga en pilates lessen en massages van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen. Door deelname aan lessen bij Yoga Spot, aanvaardt de Klant dit risico op een blessure.

9.4. Yoga Spot biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
– Consulteer een arts voordat je met yoga of pilates lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga of pilates les begint.
– Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.
– Voer de yoga of pilates oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen yoga of pilates oefeningen uit die pijnlijk zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens
10.1 Yoga Spot verzamelt persoonsgegevens van de Klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven Yoga Spot Leskaarten. Yoga Spot gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Yoga Spot gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Klanten te informeren over nieuws en activiteiten van Yoga Spot en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en de algemene voorwaarden. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Spot, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogaspot.nl. De Klant is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Spot gebruik kan worden gemaakt en kiest er bewust voor om aankondigingen van les-annuleringen en wijzigingen niet te ontvangen.

10.3 Yoga Spot geeft de persoonsgegevens van de Klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klanten door aan derden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen, verband houdende met de Algemene Voorwaarden, de Yoga Spot Leskaart, het Abonnement, de Privéleskaart, Massages, Consulten dan wel het volgen van (privé) yoga of pilates les(sen) bij Yoga Spot zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam.

12. Klachten.

12.1  Een klacht is voor Yoga Spot een impuls om te verbeteren en bij te dragen aan het succes van de organisatie. Yoga Spot zal opmerkingen en klachten efficient behandelen om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Hier volgt de omschrijving van de procedure die Yoga Spot volgt bij klachten.

12.2  Een klacht indienen.

Ben je ergens ontevreden over of is er iets dat op een andere manier moet worden opgelost? Dien dan een klacht in. Elke klacht wordt zorgvuldig onderzocht op inhoud en vertrouwelijk behandeld. Lees zorgvuldig de regels voor je een klacht indient. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk om een goede afhandeling te bevorderen. De afhandeling van een klacht kan tot twee weken in beslag nemen, je ontvangt een beslissing over je klacht per email.

12.3 De klacht kan per post of email worden verzonden naar:

Yoga Spot
Attn: MMC Verhagen met als onderwerp: klacht
Laan der Hesperiden 142
1076 DX Amsterdam
of naar info@yogaspot.nl met als onderwerp: klacht

Het bezwaar moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
a. uw naam en adres plus email adres
b. Een heldere uiteenzetting van argumenten of bezwaren

Alleen schriftelijke klachten (per email of post) worden in behandeling genomen.  Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

12.4  Lopende klachten

Je kan ook bezwaar indienen als je niet tevreden bent met de afhandeling van een eerder ingediende klacht. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden ingediend. Telefonische of mondelinge klachten worden niet in behandeling genomen.

12.5  Het management van Yoga Spot zal na ontvangst van de klacht een onderzoek instellen. Tijdens dit onderzoek worden de belanghebbenden gehoord en indien nodig wordt advies gevraagd van een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde is de Yoga Alliantie, waar Yoga Spot een lidmaatschap heeft. (https://www.yogaalliance.org/About_Us/Policies/Grievance_Policy).

12.6  Binnen twintig werkdagen na de ontvangst van de klacht zal het management van Yoga Spot de deelnemer informeren omtrent het genomen besluit. Het management van Yoga Spot heeft het recht om de besluitvormingsperiode te verlengen met een periode van maximaal 5 werkdagen. De deelnemer zal hierover worden geïnformeerd. Indien de Yoga Alliance om advies is gevraagd, is uitspraak van de Yoga Alliance bindend voor Yoga Spot. Potentiele consequenties worden door Yoga Spot snel opgevolgd. De klacht en de afhandeling ervan wordt door Yoga Spot bewaard voor de minimale periode van één jaar.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN CURSUSSEN, TRAININGEN, WEEKENDEN, RETREATS EN VAKANTIES VAN YOGA SPOT

13. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden
13.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Workshops, Weekenden en Vakanties verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden. Voor Trainingen en Retreats kunnen nog extra voorwaarden gesteld worden die op de webpagina van desbetreffende Training of Retreat te downloaden zijn.

14. Deelname Workshop c.q. Workshops, Cursussen Trainingen, Weekenden, Retreats en Vakanties en Inschrijfgeld

14.1 Een Deelnemer aan een Workshop c.q. Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakanties kan hieraan deelnemen nadat deze zich vooraf bij Yoga Spot daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan in het registratie systeem van Yoga Spot of per e-mail aan info@yogaspot.nl. Een plaats in de Workshop c.q. Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakanties is gegarandeerd nadat Yoga Spot betaling van het inschrijfgeld c.q. de Aanbetaling heeft ontvangen.

14.2 Voor sommige Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakanties geldt een zogeheten “Early bird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het eveneens op de Website genoemde normale tarief.

15. Betaling
15.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakanties moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Workshops, Cursussen, Weekenden en Vakanties betaald worden. Betaling kan door Deelnemer worden gedaan via het registratiesysteem, per bankoverschrijving of via PIN in de studio.

15.2 Bij deelname aan Weekenden en Vakanties dient de Aanbetaling uiterlijk 30 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties te worden voldaan.

16. Annulering deelname Workshop c.q. Workshops, Cursussen
16.1 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop- of Cursusdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogaspot.nl. Bij restitutie van het inschrijvingsgeld brengen we €5,= administratiekosten in rekening.

16.2 Tot 2 weken voor de geplande Workshop of Cursus kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van het Workshop- of Cursusgeld dient te worden betaald aan Yoga Spot.

16.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen twee weken voor de geplande Workshop of Cursus annuleert, vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.

16.4 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Workshop of Cursus, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald. Wel is het mogelijk voor de Deelnemer om zijn of haar plaats door een andere Deelnemer over te laten nemen.

16.5 Yoga Spot behoudt zich het recht voor Workshop, Cursus te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs volledig terugbetaald.

17. Annulering deelname Weekenden en Vakanties / annulering Weekenden en Vakanties
17.1 Annulering van deelname aan de geplande Weekenden en Vakanties kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogaspot.nl.

17.2 Tot 60 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

17.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Weekenden en Vakanties, doch uiterlijk 30 dagen voor aanvang kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

17.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Workshops, Weekenden en Vakanties, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

17.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Weekenden en Vakanties, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald. Wel is het mogelijk dat Deelnemer zijn plaats aan iemand anders overdraagt.

17.6 Yoga Spot behoudt zich het recht voor de Weekenden en Vakanties te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs volledig terugbetaald.

18. Workshop en Cursus rooster
18.1 Workshops en Cursussen staan vermeld onder het lesrooster op de Website. Yoga Spot behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Yoga Spot, vermelding op de Website en/of per e-mail.

18.2 Yoga Spot behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop, Cursus, Weekend of Vakantie te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.


AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN

Op de Teacher Trainingen en Advanced Studies die Yoga Spot aanbiedt gelden aanvullend de volgende voorwaarden genoemd in bijgevoegd PDF document:

https://yogaspot.nl/wp-content/uploads/2020/03/Terms-and-Conditions-Yoga-Spot-Teacher-Trainings-March-2020.pdf

Amsterdam, 2 maart 2020