Lichaamsbewustzijn door yoga

Wat is lichaamsbewustzijn nu eigenlijk?
Yoga is voor steeds meer mensen een vorm om dichterbij jezelf te komen, om rust te vinden en om meer lichaamsbewustzijn te creëren. Maar wat is dit nou eigenlijk, lichaamsbewustzijn? En belangrijker nog; wat brengt het je?

Je geest en je lichaam zijn absoluut onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Toch zijn we in de industrieel ontwikkelde landen steeds meer in ons hoofd gaan leven en zijn we met z’n allen steeds minder in touch met ons lichaam.

In touch zijn met je lichaam betekent niet alleen dat je beseft dat je armen, benen en 10 tenen hebt. Het betekent ook dat je in staat bent om naar de signalen van je lichaam te luisteren. Denk aan je ademhaling, je hartslag, spierspanning of welk gevoel iets je geeft. Als je lichaamsbewust bent, sta je open voor wat je lichaam je over jezelf vertelt en over de dingen die je doet.

Waarom is het verhogen van je lichaamsbewustzijn belangrijk?
Een hoger lichaamsbewustzijn brengt je veel. Het helpt je je asana practice (en andere fysieke oefeningen) te verbeteren, je bewustzijn te verdiepen en meer balans tussen lichaam en geest te krijgen.

Verbeteren van fysieke prestaties
Meer bewustzijn in je lichaam zorgt ervoor dat je beter specifieke spieren kunt aanspreken. Daardoor helpt een hoger lichaamsbewustzijn een sporter zijn bewegingen efficiënter uit te voeren. Hierdoor verminder je blessures en verbruik je minder energie.

Veel bewegingen worden aangeleerd door te kijken hoe een ander ze uitvoert en dat na te doen. Er is vaak een mentaal beeld van de beweging. Door naar je lichaam te leren luisteren, kun je voelen hoe de beweging het beste gemaakt kan worden. Welke spierkracht nodig is en welke je achterwege kunt laten. Ook zal een hoger lichaamsbewustzijn leiden tot een verbeterde lichaamshouding. Je bent je immers meer bewust wanneer een houding oncomfortabel is voor het lichaam en onnodig het lichaam belast.

Verdieping van bewustzijn
Verhoog je lichaamsbewustzijn. Wordt je meer bewust van de connecties tussen lichaam en geest.
Het lichaam is de spiegel van de geest. Emoties voel je in je lichaam. Bij angst verkrampt je buik. Als we niet lekker in ons vel zitten dan trekken we onze schouders omhoog. En zo zijn er nog ontelbare andere signalen die ons lichaam ons kan geven. Als we deze negeren zullen ze tot psychische en lichamelijke klachten kunnen leiden. Als we ze erkennen dan kunnen we ons bewust worden van zaken die onze geest misschien nog niet onder ogen wil zien omdat onze ratio het nog niet accepteert.

We negeren bijvoorbeeld voortdurende stress omdat het voor onze carrière nu even nodig is. Als het kortdurend is kan dat heel nuttig zijn. Als we moeten vluchten of vechten dan moeten we niet gehinderd worden door kleine lichamelijke ongemakken. Maar als ons werk, gezin of maatschappij langdurig stress veroorzaakt dan moeten we actie ondernemen. Voortdurende stress verlaagd de immuun respons en kan hartklachten, maagklachten en allerlei andere lichamelijke problemen veroorzaken. Ook zal het ons welzijn verlagen. Ons plezier in het leven wordt minder.

Zou het niet mooi zijn dat als op het moment dat je iets gevraagd wordt dat buiten je ‘comfort zone’ ligt je lichaam je een signaaltje geeft? Je kunt dan de afweging maken of je nee zegt of dat je het, onder jouw voorwaarden, doet.

Balans tussen lichaam en geest
Een hoger lichaamsbewustzijn kan ook zorgen dat je bewustzijn verbreed, de connectie tussen lichaam en geest wordt in balans gebracht. Zoals je met Yoga niet alleen je lichaam maar ook je geest traint. Beweging als een vorm van meditatie. Het kan een belangrijk onderdeel zijn van persoonlijke groei. Je meer bewust zijn van je eigen lichaam geeft je ook meer inzicht in het lichaam van een ander. Je herkent lichaamshoudingen en patronen die je van jezelf kent bij anderen. Wat kan helpen je beter in te leven en contact te maken.

Bronnen:http://howtobeabusinesswoman.nl/2014/02/28/lets-yoga-creeer-meer-lichaamsbewustzijn/ en http://www.awarenessinmotion.nl/groei.html