Wat betekent een handstand houding, handpositie, of wel Mudra?

Iedere mudra – de handpositie / heeft een eigen betekenis.
Er zijn veel verschillende mudra’s, maar de meeste voorkomende handhoudingen zijn de volgende:


Mudra handpositie met twee handen voor de borst met
de wijsvingers en duimtoppen tegen elkaar gedrukt:

Deze houding symboliseert het draaien, oftewel het in beweging zetten, het Wiel van de Leer.
__________________________________________________________________________

Handpositie met rechterhand omlaag met de vingers
naar beneden en de handpalm naar het lichaam gekeerd:

Deze houding symboliseert de ‘aanraking van de aarde’. De houding verwijst naar het moment dat de
historische boeddha de verlichting bereikte en daarbij de aarde als getuige aanriep.
__________________________________________________________________________

Mudra handpositie met rechterhand omlaag,
vingers naar beneden en de handpalm naar buiten gekeerd:

Deze mudra staat voor zegenen, vrijgevigheid en afstandelijkheid in onze dagelijkse activiteiten.

__________________________________________________________________________

Handpostie mudra vergeving met gekruiste handen voor de borst:

Staat voor vrede, communicatie en vergeving.
Je hebt een groot hart maar pas op dat je niet op je hart getrapt wordt…

Deze Boeddha met de armen voor het lichaam gekruist,
laat zien hoe hij vergeving en vrede doorleert aan anderen…

__________________________________________________________________________

Mediterend met beide handen in elkaar gevouwen, liggend in de schoot:

Dit symboliseert het gebaar van innerlijke rust en meditatie.
De mudra van meditatie, wijsheid, van weten en gedachten. Je dient beschermd te worden voor
invloeden van anderen, je wordt geholpen bij vernieuwingen…

Ook staat deze mudra voor meer bewustwording, en dat de gehele materiële wereld om
ons heen niet meer telt, en ook de omgeving niet meer wordt waargenomen…

Even wat rust voor jezelf, ga eens opzoek  naar ”wat” er zich allemaal afspeelt IN jezelf.

__________________________________________________________________________

mudra abhaya mudra
Met rechterhand opgeheven tot de hoogte van de borst,
met de handpalm naar buiten gekeerd:

Dit is de handhouding van geruststelling. Ook zal deze mudra het kwade en slechte bij je weghouden.
En deze handpositie is het opheffen van het menselijk lijden.
De handpositie staat voor afweren en bescherming tegen onwaarheden en gezegend worden…
Deze mudra verhindert rampspoed en ellende.

__________________________________________________________________________

mudra vitarka mudra
Met rechterhand opgeheven, handpalm naar buiten
gekeerd met duim en wijsvinger naar elkaar toe:

Dit is de handhouding van geruststelling.
Ook zal deze handhouding het slechte en kwade bij je weghouden.

Bron: http://www.spirituelekadoartikelen.nl/boeddha