De invloed van je lichaam op je authenticiteit.

Authentiek zijn staat voor handelen op eigen gezag, en trouw zijn aan jezelf – onder alle omstandigheden.

In het westen is het algemene beeld dat de hersenen en het denken leidend zijn voor onze beslissingen en hoe we in het leven handelen. Waar nog maar weinig aandacht voor is, is de invloed van het functioneren van het lichaam op je gevoel en daarmee op je authenticiteit.

buikgevoelDe Oosterse geneeskunde geeft de invloed van ons lichaam op ons gevoel al eeuwen een grote plek. De buik wordt gezien als een belangrijk centrum voor ons voelen. En hier vindt een grote invloed naar boven, naar onze hersenen en denken, plaats.

 

Invloed van emoties op organen en andersom.

In de buik liggen de organen die zorgen voor de spijsvertering en de afweer. Elk orgaan correspondeert in de Traditionele Geneeskunde met een specifiek emotie of gevoel. Dat wil zeggen dat als je gevoel niet in balans is door bijvoorbeeld onrecht, dit gevoel het bijbehorende orgaan ook uit balans kan brengen! Zo kan woede die te lang aanhoudt je lever uit balans brengen. De wisselwerking tussen het functioneren van de organen en  gevoel is ook omgekeerd zo.

In onze taal kennen we allemaal de uitdrukkingen die laten zien hoe lichaam en welzijn elkaar beïnvloeden, zoals wanneer iemand verzuurd is, noemen we diegene soms een zuurpruim.

 

De hormoonhuishouding.

De hormoonhuishouding is van grote invloed op het gevoel. We kunnen dit zien bij een wisselende bloedsuiker die depressieve klachten kan geven. En zoals we allemaal weten; vóór de menstruatie kunnen vrouwen emotioneel echt anders zijn.

In de complexe samenwerking tussen hormonen, wordt de schildklier gezien als dirigent. Hormonen zijn stoffen die als boodschappers in het lichaam een reactie aansturen. Hormonen zorgen voor de communicatie tussen cellen op grotere afstand van elkaar. De hormonen kun je vergelijken als geadresseerde brieven die via het bloed worden vervoerd.

 

schildklierSchildklierhormonen

De schildklierhormonen T3 en T4 versnellen verschillende lichamelijke functies of remmen ze af. Zoals zuurstofverbruik, groei en ontwikkeling. De schildklierhormonen beinvloeden ook de werkzaamheid van andere hormonen. En daarom zou je de schildklier de dirigent van de hormonen kunnen noemen.

De schildklier wordt ook gezien als bemiddelaar tussen denken en voelen. Dit zie je aan de plek waar hij gesitueerd is, in je hals, tussen hoofd en hart. De schildklier is letterlijk je schild. Werkt je schild minder goed, dan kan dat vermagering of gewichtstoename veroorzaken. En gevoelsmatig zit je dan niet lekker in je vel. Je kunt lastig beslissingen nemen of je neemt de verkeerde beslissingen. Een lichaam in balans is van grote invloed.

 

hoofdstand desertYoga helpt!

Bewegen, en Yoga, zorgen ervoor dat mensen zichzelf helpen door aandacht voor het lichaam. Met yoga breng of houdt je je lichaam in balans. En daarvoor hoef je echt niet op je hoofd te staan. De rust die de samenwerking tussen lichaam en geest brengt is ook al erg heilzaam voor je, en je lichaam en geest worden versoepeld door de aandachts training en de training van je lichaam. Er zijn zelfs bepaalde typen yoga die de hormonen weer in balans brengen – hormoonyoga, vanaf volgend jaar op het programma!

 

Het functioneren van je organen.

Aandacht voor hoe je lichaam van binnen functioneert, is ook van belang. Elk lichaam heeft zijn eigen unieke functioneren. Zoals de darmflora van ieder persoon uniek is, is ook het functioneren in zijn totaliteit uniek.

In onze maatschappij zijn veel factoren die de balans van het lichaam belasten, zoals ongezonde voeding, leefgewoontes en hoe we omgaan met lichamelijke klachten.

 

Hoe weet je of je organen goed functioneren?organen

Om te weten wat er in je lichaam speelt, geeft een mesologisch onderzoek een duidelijk beeld. Zo´n  onderzoek kijkt hoe je lichaam functioneert, door het functioneren van de organen te meten en te onderzoeken. Gekeken wordt naar onder andere hormonen, vertering, voeding en afweer. Aan de hand hiervan wordt het lichaam met natuurlijke middelen ondersteund, zodat de balans herstelt en klachten worden opgelost.

 

Het fijne is, dat je geen bloed hoeft te laten prikken voor het onderzoek. Het mesologisch onderzoek gebeurt door middel van het ‘doormeten’ van bepaalde drukpunten op je lichaam, die ook in de acupunctuur worden gebruikt. Er komt geen naald aan te pas. Wat ook een voordeel is, is dat je geen agressieve medicijnen hoeft te nemen, maar dat je het vaak al kan oplossen met homeopatische druppels of kruiden.  En nog fijner? Je aanvullende verzekering vergoedt (een deel) van het consult.

 

Meer weten, of een afspraak? Bij Yoga Spot geeft mesologe Trinette van Geel op woensdag consulten.