Lieve klanten en vrienden, (please scroll down to below the flowers for the English text)

Waarschijnlijk heb je in het nieuws al gehoord of gelezen dat Nederland probeert grip te krijgen op het voorkomen van de verspreiding van het Corona/Covid19 virus.

De regering heeft opgeroepen tot sluiting van alle sportclubs, scholen, restaurants en café’s. Ondanks dat ik altijd weerstand voel als yoga over één kam wordt geschoren met sport, ben ik niet zo dwars om in te gaan tegen de oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze geliefde yoga gemeenschap en de gemeenschap daarbuiten.

Dus meiden en mannen, daar komt ie:

We nemen onze verantwoordelijkheid en sluiten de deuren tot 6 april.

Dit is een rigoureuze maatregel, maar we doen alles wat nodig is om Nederland en onze yoga gemeenschap te ondersteunen in het afweren van het virus.

En zoals altijd als je de ene deur sluit, gaat er een andere deur open. Onze yoga docenten zijn achter de schermen bezig om jullie te verrassen met meditaties, video’s, yoga- en pilates lessen, alles wat maar mag helpen om je door deze moeilijke quarantaine tijd heen te helpen. Zo kunnen we alle lessen en wijsheden met jullie blijven delen.

Een groep docenten is bezig met het maken van online lessen en te kijken wat daarvoor nodig is. Laat het ons weten als ook jij daaraan wil bijdragen of misschien wel precies weet hoe dat moet, de apparatuur hebt of ons wil uitlenen om jullie, onze yoga gemeenschap, te blijven voeden met wijsheid en liefde.

We zullen deze week gebruiken om te onderzoeken of we via Zoom online lessen kunnen geven op reguliere lestijden, zodat jullie thuis op je favoriete yoga tijd van je favoriete yogadocent de wijsheid van yoga via je beeldscherm binnenkrijgt.

Het inkomen van de docenten (en de studio) is afhankelijk van de inkomsten uit betaalde lessen. Als het virus onze gemeenschap lang plat legt, wordt het moeilijk voor docenten en de studio om het hoofd boven water te houden. Als het ons lukt om online lessen aan te bieden, zijn we je zielsdankbaar als je daarvoor wil reserveren met je leskaart, ook al doe je thuis mee in plaats van in de studio.

Wij als yogadocenten weten als geen ander op deze planeet dat alles in het leven altijd in beweging en dus in transitie blijft. Dus laten we de moed en het vertrouwen houden dat deze bijzondere gebeurtenis ons ook nieuwe inzichten geeft en nieuwe deuren voor ons opent.

We houden van jullie en hopen dat zowel jullie als jullie geliefde vrienden en familie gezond blijven. Laten we contact houden omdat contact, zorgzaamheid en liefde tussen ons en onze grote gemeenschap ons door deze lastige tijden zullen helpen.

We zullen alle leskaarten een maand langer geldig maken. Heb je een abonnement dan zullen we op 1 april geen abonnementsgeld incasseren en de lessen die je nog niet hebt gebruikt in maart, kan je in april benutten.
Vanaf 1 mei zijn we hopelijk weer terug in de situatie van voor de uitbraak en betaal je weer voor je abonnement.

We proberen alle mails zo persoonlijk mogelijk te beantwoorden, maar onze capaciteit om mails te beantwoorden is beperkt. Laat ons zeker je vragen weten en vertrouw erop dat er een antwoord komt.

Liefs, namens het hele team docenten, instructeurs, masseurs en vrijwilligers

Piet Jan en Margriet
Owners / Founders Yoga Spot Amsterdam

 sorry we are closed 2

Dear students, clients and friends,

Most likely you already have seen or heard on the news that The Netherlands is trying to get a grip on the spreading of Corona /Covid-19.

The Government has announced that all sport clubs, schools, restaurants and bars have to close. Although I always get a bit rebellious when Yoga is called a sport, I’m not that stubborn to ignore the calling of taking responsibility towards the health of our wider community.

So guys and girls, that’s it:

We are going to take our responsibility for our yoga community and we will close the doors of Yoga Spot until April 6.

All our classes will be offline as soon as I’ve informed you with this email.

And as always when a window closes, a new window opens. Behind the scenes, our teachers are working on online content to surprise you, our yoga community, with meditations, yoga and pilates classes, whatever we can to help you through these difficult times. As soon as we have something to share, you will find it on Yoga Spot website.

There is a group of yoga and pilates teachers investigating the possibility to create (real time) online content through Zoom to give you your favourite class with your favourite teacher – at home! Let us know if you also want to contribute, or maybe know exactly how to do that and want to dedicate some time to instruct or help us, so that we can keep nourishing you with wisdom and love.

The income of teachers and the studio is completely dependent on yoga classes. If the virus shuts our yoga teacher community down for a long(er) time, it is going to be difficult for the teachers and the studio to keep going. If we can offer online classes, we are more than thankful if you use your class card to reserve your spot, even though you are practicing from home.

We as yoga teachers know like no-one else on this planet, that everything in life is ever changing. So lets have the courage and the faith that this particular experience will lead us to new horizons.

We love you dearly and hope that all of you and your loved ones stay healthy. Let’s stay connected, because connection between us all and our wider community will get us through this situation.

We will prolong all class cards for one month longer. When you have a monthly membership, we will not charge your bank account in April. You will be able to use your unused classes from March in April. In May we hope to be back in the situation before the outbreak of Covid-19.

We try to answer all emails as personal as possible but our capacity to answer mails is limited. Please let us know your questions and trust that the answer will come, although it might take longer than usual.

As always with faith, love 💛 and light
Piet Jan and Margriet
Owners / Founders Yoga Spot Amsterdam