Privacy Policy

Hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Privacy verklaring Yoga Spot

Privacy verklaring Yogaspot

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking, de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dat betekent dat wij inzage moeten geven in wat we doen met de gegevens die van jou in ons systeem staan.

En dat doen we graag!

Wat doen we met je gegevens? We bellen je als een docent plots ziek is, sturen je een appje of sms’je als er een groot evenement in het Stadion is waardoor we moeilijker bereikbaar zijn, mailen je  je inlog gegevens, een email ter bevestiging van je reserveringen, facturen op verzoek, informatie over Yoga Spot in de vorm van een maandelijkse nieuwsbrief en soms vragen we je om feedback op lessen of workshops die je hebt gevolgd.  En oh ja, als je je volledige woonadres (niet verplicht) hebt ingevoerd, ontvang je ook nog een handgeschreven kerstkaart van ons.

De formele uitwerking van het bovenstaande vind je hieronder. Beetje saai, maar het moet wel. Dus lees het even door, en als er iets onduidelijk is,  laat het ons dan weten.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Yogaspot VOF zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer je bent ingeschreven in ons boekings- en klant informatie systeem, voor onze nieuwsbrief, je je hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een abonnement hebt afgesloten of een aankoop hebt verricht, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • IBAN in geval van een abonnement of een online betaling
  • Geslacht
  • Geboortedatum

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam gebruiken we om je plaats in de les te registreren en je leskaart aan te koppelen. Je email adres is je inlognaam, en ook je wachtwoord wordt versleuteld (voor ons niet zichtbaar) opgeslagen. Je naam, gegevens over type leskaart en data over je gevolgde lessen gebruiken we om een maandelijkse financiële rapportage ten behoeve van de betaling van onze docenten te realiseren.

Je voornaam en e-mail adres gebruiken we om je te informeren over veranderingen in het lesprogramma zoals annulering van lessen en je plaats in een les komend vanaf de wachtlijst.

Je voornaam, e-mailadres en je interesse in ontvangst van de Yogaspot Nieuwsbrief, zoals opgeslagen in ons klant informatie systeem  en ActiveCampaign, gebruiken we voor het verzenden van de Nieuwsbrief met daarin artikelen  over het aanbod van Yogaspot (lessen, nieuws, artikelen, interviews, workshops, vakanties) en achtergrond informatie. Wanneer je geen prijs meer stelt op ontvangst van de Yogaspot Nieuwsbrief, kan je dat aangeven door op de Unsubscribe knop (onderaan iedere nieuwsbrief) te klikken, dan krijg je ‘m niet meer.

Je naam en e-mailadres die je invult bij het contactformulier op de website, worden gebruikt om een antwoord te kunnen geven op je vraag.

JOUW GEGEVENS

Wanneer je bent ingeschreven in ons klant informatie systeem, voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je jezelf te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en niet worden bewaard.  Als je je afmeldt voor de nieuwsbrief met de ´unsubscribe´ button, wordt je email adres in ActiveCampaign bewaard, met daarbij een labeltje `geen mails sturen`. Als we je email adres eruit halen kan het zijn dat je toch weer op de lijst terechtkomt, en dat is iets wat we niet willen.

Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in ons klant informatie systeem MindBody Online en dat gaat via de servers van Mindbody.  Je voornaam en e-mailadres zijn opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign.

De servers van MindBody Online en ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MindBody Online vind je hier en over ActiveCampaign vind je hier. We hebben gekozen voor grote betrouwbare partijen die hun waarborg goed ingebed hebben in hun organisatie.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website en ons klant informatie systeem (bij inloggen) wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

We gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke werking van de website en het klant informatie systeem.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons klant informatie systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt tenzij voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@yogaspot.nl.

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Amsterdam, 25 mei 2018.