Kinderyoga - 5 t/m 8 jaar

"speels, creatief en ontspannend"

Kinderyoga is een combinatie van yoga en spel, waarbij plezier voorop staat. In onze lessen kunnen kinderen yoga ontdekken en verkennen door middel van fantasierijke ademhalingsoefeningen, spelletjes, yogahoudingen, ontspanning, visualisatie en creatieve activiteiten.

Boek een kinderyoga les!

Hoe ziet een les eruit?

In een kinderyogales is het vooral belangrijk dat kinderen plezier hebben. Iedere les is een ontdekkingsreis met leuke thema’s die speels zijn en aansluiten op de belevingswereld en ontwikkelingsfase van het kind. Kinderyoga maakt gebruik van muziek, bewegen en motorische vaardigheden, fantasie, massage, zintuiglijke oefeningen, tekenen en kringgesprekken. Spelenderwijs en naarmate het kind ouder wordt, komen meer en meer elementen van yoga aan de orde, zoals ademhaling, meditatie, concentratie, visualisaties, lichaamshoudingen (asana’s) en mudra’s. Elke les kent een vaste opbouw. Yoga is niet prestatiegericht: Hoe een kind het ook doet, het is altijd goed! Yoga is veilig. Yoga is daarom bedoeld voor alle kinderen. Ook kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn welkom. Het belangrijkste is dat het kind yoga fijn vindt om te doen!

Wat zijn de voordelen?

  • Kinderyoga geeft je kracht, balans en is goed voor het verbeteren van de lichaamshouding. Kinderen worden zich bewuster van zichzelf, hun lichaam, emoties en omgeving.
  • Hier ga je je sterker door voelen, ontwikkel je meer zelfvertrouwen en leer je je kwetsbaar op te stellen.
  • Het verbetert de concentratie en leert je los te laten en te ontspannen. Zo kan yoga ook kinderen met slaapproblemen erg helpen.

Wie geven deze les?

Onze ervaren kinderyoga-en dansdocente, Renske te Witt, weet op lichte wijze ieder kind te betrekken in haar les en met haar sensitiviteit in te spelen op ieder zijn/haar behoefte.