Beperkende gedachten

 

Beperkende gedachten belemmeren het zicht op onszelf. Ze maken ons kleiner en begrenzen ons, terwijl dat niet nodig is. Die gedachten vinden hun oorsprong in overtuigingen die we hebben ontwikkeld.

Veel van die overtuigingen ontstaan in onze jeugd en we blijven ze (vaak onbewust!) jarenlang bij ons dragen zonder ons ooit af te vragen of ze nog steeds kloppen. Eén van de grootste beperkende gedachten komt uit de overtuiging (die vind je in vele varianten): `ik doe het niet goed` of `ik ben niet goed genoeg`. Door ze te onderzoeken en je de vraag te stellen “Is dit echt waar?”, creëer je ruimte en nieuwe mogelijkheden. Je vindt ruimte voor persoonlijke groei, je beperkt jezelf niet langer.

Maar hoe laat je die overtuigingen en beperkende gedachten los?

negatieve-gedachtenSoms ben je je helemaal niet bewust van beperkende gedachten. Daarom is het goed om ze te leren kennen. “See them, know them and watch them go”. Om een beperkende gedachte te laten stoppen, moet je hem bij de wortel aanpakken en onderzoeken. Ik gebruik bijvoorbeeld een techniek uit de Vipassana meditatie traditie:
Je hoeft eigenlijk niets te doen, behalve bewust een rustig moment op te zoeken. De gedachten komen vanzelf. Als een gedachte zich aandient, label wat er gebeurt vanaf een afstand. Niet ´ik denk´ maar ´er is denken´. Zodra er een gedachte is die je de moeite waard vindt om te onderzoeken, houd hem dan vast en onderzoek hem. Soms werkt het om de gedachte op te schrijven en alle gevoelens en bijgedachten die er ontstaan ook op te schrijven. Zo pluis je de overtuiging uit tot je bij de kern komt.

De kunst is je belemmerende overtuigingen en denkpatronen te herkennen en om te buigen naar werkelijk nieuwe automatische denkpatronen om tot die doelen te komen die jij wenst.

Het is lastiger dan je nu denkt. Iets wat al jaren is ingesleten in je geloofssysteem en tot jouw overtuiging en gewoonte is geworden, leer je niet eenvoudig af. Als je de beperkende gedachte leert herkennen dan heb je al meer dan de helft gewonnen. Dus probeer het gewoon, en ben niet teleurgesteld als het niet meteen werkt! Dit vereist wel een beetje inzet en oefening, maar het resultaat is bijzonder heilzaam.

Stel de goede vragen zodra je ergens een conclusie over getrokken hebt in je gedachtestroom. Denk aan de volgende vragen die je aan jezelf kunt negatievegedachten1701wstellen:
– Is het echt zo?
– Waar baseer ik dat op?
– Hoe weet ik dat zeker?
– Wat is daarvoor het bewijs?
– Waar leidt ik dat aan af?
– Waarom is dat belangrijk
– Waar gaat het om?

Zodra je dit helder hebt kan je je belemmerende overtuigingen ombuigen naar nieuwe geconditioneerde denkpatronen. Neuro-associatieve conditionering heet dat met een mooi woord. Het gaat hier om oude, niet-dienende patronen die doorbroken worden om nieuwe patronen in een aantal stappen te integreren tot jouw geloofssysteem. Je gaat vervolgens een positieve affirmatie formuleren die de beperkende gedachte tegenspreekt.

Voorbeelden van Positieve affirmaties:

Oud: Ik kan het niet
Nieuw motto: Ik kan (bijna) alles als ik er voldoende tijd in stop. Ik geloof in mezelf.

Oud: Zij zijn beter dan ik
Nieuw motto: Ik blijf mezelf, dat is goed genoeg. Wie dat niet waardeert, laat ik los.

Oud: Ik heb daar niet het talent voor
Nieuw motto: Alles wat ik niet kan, kan ik leren – en dan kan ik het wel.

Als een gedachte je blijft plagen, kan je hem ook vertellen dat het moet ophouden door “stop, het is niet waar!” tegen de gedachte te zeggen. Als je dit consequent doet, elke keer dat de gedachte zich aandient, zal dit uiteindelijk je reactie tegen deze gedachte zijn.

Onthoud dit: jouw wereld is zoals jij hem ziet, maar wat jij ziet is niet de roadmap. Een gebeurtenis op zich heeft geen betekenis – het krijgt de betekenis die jij er aan geeft. Geef je de gebeurtenis geen betekenis, dan voed je ook geen beperkende gedachten.

Liefs
Margriet

008

Geraadpleegde websites voor inspiratie en voorbeelden:
https://www.newstart.nl/blog/10-beperkende-gedachten-waarmee-saboteert/
https://www.sprout.nl/artikel/expertblog/zo-doorbreek-je-beperkende-gedachten-en-kom-je-dichterbij-je-doel

Marianne Williamson, Our Deepest fear